W piątek 14 lutego narodowcy z olsztyńskiej Młodzieży Wszechpolskiej przeprowadzili kampanię społeczną „Kocham Polskę”.

Kocham Polskę – to społeczna akcja reklamowa organizowana przez osoby działające non-profit, zainicjowana przez Młodzież Wszechpolską i propagowana przez młodych narodowców i patriotów. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i ukazanie miłości do Ojczyzny w nietypowych, zaskakujących formach. Grupą docelową są młode osoby, które dotychczas informacje na temat patriotyzmu uzyskiwały wyłącznie w szkole, przy okazji lekcji języka polskiego lub historii. Zazwyczaj młodzi ludzie, postrzegają patriotyzm przez pryzmat powstań, dramatycznych historii bohaterów lektur. Są to piękne wzorce, lecz w wielu przypadkach odległe i przedstawiane w sposób, który nie przemawia do młodego pokolenia.

– Przygotowane przez nas plakaty o tematyce patriotycznej rozklejaliśmy w różnych miejscach Olsztyna. Zawisły one m. in. w olsztyńskich szkołach, lokalach gastronomicznych czy w miasteczku akademickim. Momentem kulminacyjnym był 14 lutego czyli tzw. walentynki. Zebraliśmy się w centrum Olsztyna, aby rozdać mieszkańcom naszego miasta plakaty. Akcja cieszyła się sporym powodzeniem. Wiekszość przechodniów żywo zainteresowała się tym co mamy im do przekazania – mówi jeden z przedstawicieli olsztyńskiej Młodzieży Wszechpolskiej.