spw

Stowarzyszenie „STOMIL PONAD WSZYSTKO” zostało zawarte aby móc być partnerem dla klubu. Bez stowarzyszenia nie moglibyśmy mieć m.in. zniżek na bilety na „ŁUK BIAŁO-NIEBIESKI”. W przyszłości planujemy posiadać pomieszczenie w klubie oraz pozyskiwać sponsorów na bieżącą działalność.

Założeniem stowarzyszenia jest skupianie wszystkich grup kibicowskich oraz scalenie grupy, a także rozszerzanie jej w miarę możliwości. Wszystkie działania oraz wydane środki będą jawne, a podsumowanie roku będzie zawsze dostępne na stronie stomil.olsztyn.pl oraz kibice.stomil.olsztyn.pl w celu uzyskania informacji na co konkretnie poszły składki członkowskie.

Składka członkowska wynosi 5 złotych. Jeżeli z góry wpłacisz 50 złotych to będziesz miał opłacone składki za rok czasu.

 

CELE STOWARZYSZENIA:

• działalność z zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki, zdrowego trybu życia,

• upowszechniania dostępu do obiektów sportowych oraz poprawy ich stanu

technicznego,

• upowszechniania wiedzy na temat historii sportu i kibiców sportowych w Polsce

i na świecie,

• poprawy ogólnego wizerunku kibiców Stomilu Olsztyn

• pomocy zawodnikom i kibicom Stomilu Olsztyn znajdującym się w trudnej

sytuacji życiowej,

• wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

 

PRZEZNACZENIE SKŁADEK:

• pomoc prawna

• paczki dla kolegów po drugiej stronie krat

• na straty podczas meczów wyjazdowych

• paczki dla dzieci naszych kolegów na święta

• dofinansowania na sekcje treningowe

• promocja środowiska kibicowskiego w Olsztynie i regionie

• organizacja imprez dla kibiców

• produkcja gadżetów kibicowskich w celach promocyjnych

• organizacja akcji charytatywnych

• dofinansowanie opraw Ultra(S)tomiL

• dofinansowanie wyjazdów na mecze „Dumy Warmii”

• działalność bieżąca stowarzyszenia