Stowarzyszenie kibiców Stomilu Olsztyn „Stomil Ponad Wszystko” wydało oświadczenie:

„W związku z planowanymi zmianami, chcielibyśmy wyrazić swoje zaniepokojenie i jednocześnie zgłaszamy swój kategoryczny sprzeciw wobec ich treści. Zmiany przewidują m.in. obligatoryjne zakazy stadionowe za posiadanie niebezpiecznych narzędzi podczas przejazdu kibiców, bez żadnych wyłączeń i wyszczególnień (jak np. noże). W tej sytuacji np. kierowca autobusu kibiców piłki nożnej, ale także siatkówki będzie mógł ponosić odpowiedzialność karną za np. posiadaną w pojeździe gaśnicę. Dodatkowo zakaz klubowy, pomimo wielu wątpliwości o jego niekonstytucyjność będzie mógł być dodatkowo orzekany przez PZPN i Ekstraklasę. Sprzedaż biletu będzie podlegać subiektywnej ocenie organizatora. Będzie mógł on odmówić sprzedaży biletu w przypadku „uzasadnionego podejrzenia, że w miejscu i czasie (…) uczestnik może stwarzać zagrożenie”. Karane będzie już nie tylko nie wykonywanie poleceń służby porządkowej lub informacyjnej, ale także wezwań, które mogą np. dotyczyć zmiany miejsc. Możliwość orzekania zakazu będzie za wykroczenia o charakterze chuligańskim, czyli np. za np. naruszenie spoczynku nocnego, czy za kąpiel w miejscu niewyznaczonym, jeżeli zostało popełnione umyślnie, publicznie i bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, połączone z okazywaniem przez to rażącego lekceważenia podstawowych zasad porządku prawnego. Zdajemy sobie sprawę, że celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych. Aczkolwiek zmiany, które zostały zaproponowane nie mają nic z nimi wspólnego i doprowadzą do „produkcji przestępców stadionowych i okołostadionowych” a nie zapewnią celu, jakiemu ma służyć ustawa.”