Można odbierać plakaty zapraszające na wyjazd do Lubina!

Po plakaty możecie przychodzić do sklepu „Sektor” (ul. Gębika 73/1A) oraz do siedziby naszego klubu.

Zapraszamy po odbiór!